Nabór do nowego przedszkola w Rybnik Gotartowice

Zapisy na rok 2023

Nowe przedszkole w Rybniku Gotartowicach:

domowe przedszkole

Czesne 320zł miesięcznie

Dzienne wyżywienie: 15zł
Jednorazowe wpisowe: 200zł

czesne w przedszkolu

Zajęcia dodatkowe

W ramach czesnego zapewniomy wiele zajęć dodatkowych dla Państwa dzieci:
• Programowanie
• Kreatywne projektowanie z klockami lego
• Sensoryka światłem
• J. Angielski,
• Dogoterapia
• Plastyka i Sensoplastyka®
• Logopedia
• Gimnastyka
dofinansowanie do przedszkola

Domowa atmosfera

Naszym celem jest stworzenie najlepszych warunków do Rozwoju Państwa Dzieci. Przedszkole w Rybniku jest naszą drugą placówką po Żłobku w Lublińcu, gdzie udało nam się stworzyć domową atmosferę poprzez odpowiedni dobór Personelu, podejście do Dzieci i Rodziców oraz wystrój i wyposażenie pomieszczań. Nasze placówki w Lublińcu: Żłobek Timi oraz Jeżykowe Przedszkole

Przedszkole Małych Talentów w Rybniku realizuje projekt „Przedszkole Małych Inżynierów szansą na wyró­wnanie szans edukacyjnych dzieci od 2,5 roku do 6 lat” numer WND-RPSL.11.01.03-24-02BA/19 współfinansowanego przez Unię Euro­pejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Pro­gramu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 Poddziałanie 11.1.3. Wzrost upowszechnienia wysokiej jakości edukacji przedszkolnej.

Kontakt:
Niepubliczne Przedszkole Małych Talentów

e-mail:
tel. 883 944 399

Godziny otwarcia:
pn - pt: 6:30-16:30
możliwość od 5:30 do 18:30

Adres:
Żorska 335, 44-251 Rybnik
Przedszkole Małych Talentów realizuje projekt „Przedszkole Małych Inżynierów szansą na wyrównanie szans edukacyjnych dzieci od 2,5 roku do 6 lat”
numer WND-RPSL.11.01.03-24-02BA/19 współfinansowanego przez Unię Europejską
ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020
Poddziałanie 11.1.3. Wzrost upowszechnienia wysokiej jakości edukacji przedszkolnej.
Projekt strony: Revenart - Agencja Marketingowa