Zdjęcia Przedszkola

Kontakt:
Niepubliczne Przedszkole Małych Talentów

e-mail:
tel. 883 944 399

Planowane Godziny otwarcia:
pn - pt: 6:30-16:30

Adres:
Żorska 335, 44-251 Rybnik
Przedszkole Małych Talentów realizuje projekt „Przedszkole Małych Inżynierów szansą na wyrównanie szans edukacyjnych dzieci od 2,5 roku do 6 lat”
numer WND-RPSL.11.01.03-24-02BA/19 współfinansowanego przez Unię Europejską
ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020
Poddziałanie 11.1.3. Wzrost upowszechnienia wysokiej jakości edukacji przedszkolnej.
Projekt strony: Revenart - Agencja Marketingowa